AOA, 대구 공업대 #2

2014. 9. 21. 00:16행사 / 공연 / 전시/K-POP

반응형

 

 

 

 

AOA

 

지민, 초아, 유나, 혜정, 민아, 설현, 찬미

 

 

대구 공업대

 

 

 

자리선정 실패로 사진이 엉망이라 인증샷으로...ㅡ.ㅡ;;;

 

왜 다들 시작과 동시에 앞으로 뛰어나가는지...

 

진짜...셀카봉은 좀 자제해주세요...ㅋㅋㅋㅋ

 

-----------------------------------

 

AOA, 대구 공업대 #1

 

http://toodur2.tistory.com/1354

 

 -----------------------------------

 

 

<D700 AF-I 300mm F2.8  TC-14E ii>

2014. toodur2 All pictures cannot be copied without permission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. toodur2 All pictures cannot be copied without permission.

 

반응형

'행사 / 공연 / 전시 > K-POP' 카테고리의 다른 글

AOA, 경주 동국대 캠퍼스 #2  (2) 2014.09.21
AOA, 경주 동국대 캠퍼스 #1  (2) 2014.09.21
AOA, 대구 공업대 #1  (0) 2014.09.21
EXID  (2) 2014.09.16
와썹, Wa$$up  (2) 2014.09.14