FOLLOWING (6TH미니앨범)

발매기념 팬사인회

현아 (hyunah_aa)

 

<D500 /  AF-I 300mm F2.8>

Copyright 2017. toodur2 All pictures cannot be copied without permission.

Copyright 2017. toodur2 All pictures cannot be copied without permission.

 

Posted by toodur2

댓글을 달아 주세요

  1. 음..... 2017.09.25 17:14 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    현아가 예전같지 않네요 ㅠㅠ

  2. 2017.09.26 04:32 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    현아도 너무 예쁘고 사진도 좋아요. 덕분에 잘 봤어요. 감탄하고 갑니다

  3. 2017.09.26 04:36  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다